BTS 15 – Pemakaian Huruf

Bersumber dari PUEBI Daring, berikut adalah materi tentang Pemakaian Huruf. Huruf Abjad Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Kapital Nonkapital Nama Pengucapan A a a a B b be bé C c ce cé D d de dé E e e é F f ef èf G g ge […]

Read More BTS 15 – Pemakaian Huruf