KETIK#12 – Puisi

17. Kuatren

Kuatren, puisi yang tiap baitnya terdiri atas empat baris (puisi empat seuntai). Contoh:

Mendatang-datang jua
Kenangan masa lampau
Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau
Membayang rupa jua
Adi kanda lama lalu
Membuat hati jua
Layu lipu rindu-sendu
(A.M. Daeng Myala)
Advertisement

13 thoughts on “KETIK#12 – Puisi

Comments are closed.